இணைப்புகள் - Links


ரீ.சீ.என்.எல்     TCNLNET.COM
யாழ்ப்பாண மறைமாவட்டம்     Diocese of Jaffna
மன்னார் மறைமாவட்டம்     Diocese of Mannar
மட்டுநகர் மறைமாவட்டம்     Diocese of Batticaloa
சிலாபம் மறைமாவட்டம்     Diocese of Chilaw
இரத்தினபுரி மறைமாவட்டம்     Diocese of Ratnapura
அனுராதபுரம் மறைமாவட்டம்     Diocese of Anuradhapuraere
கொழும்பு மாமறைமாவட்டம்     Archdiocese of Colombo
கண்டி மறைமாவட்டம்     Diocese of Kandy
காலி மறைமாவட்டம்     Diocese of Galle
பதுளை மறைமாவட்டம்     Diocese of Badulla
குருநாகல் மறைமாவட்டம்     Diocese of Kurunegala

கத்தோலிக்க வானொலி Catholic Radio


வத்திக்கான் வானொலி - தமிழ்ச்செய்திகள்     Vatican Radio
வத்திக்கான் வானொலி - ஆங்கில செய்திகள்     Vatican Radio
யுகன் - ஆசிய கத்தோலிக்க ஆங்கிலச் செய்திகள்
UCAnews - Asia's Most Trusted Independent Catholic News

செனித் - கத்தோலிக்க ஆங்கிலச் செய்திகள்    

DZenith - The World Seen from Rome


கத்தோலிக்க தொலைக்காட்சி Catholic Television


அன்பொலி - தமிழ் கத்தோலிக்க தொலைக்காட்சி     Anboli Tamil Catholic TV
திருசிலுவை -தமிழ் கத்தோலிக்க தொலைக்காட்சி     Holy Cross Live TV
ஈ டபிள்யு ரீ என் -அமெரிக்க ஆங்கிலத்தொலைக்காட்சி
EWTN - Global Catholic Network

கத்தோலிக்க பாடல்கள் Catholic Songs


Manavai.com

கத்தோலிக்க இதழ்கள் Catholic magazines


அன்பின் மடல்     Anbin Madal
ஞான ஒளி       Gnana Ozi

தமிழ் கத்தோலிக்க ஒன்றியம் Tamil Catholic Union


Tamil Catholic Union -Uk
Catholic New life Tamil Ministry
Catholic New life Tamil Ministry -Bro. Jesu Thavarajan
Bay Area Tamil Catholic Community
Cannecticut Tamil Catholics
Ministry of Christian Affairs Sri Lanka

புலம்பெயர் தமிழ் கத்தோலிக்க ஆன்மீகப் பணியகங்கள்

லண்டன் ஆன்மீகப்பணியகம்     Catholic Chaplaincy – London
சுவிஸ் ஆன்மீகப்பணியகம்     Catholic Chaplaincy - Switzerland
ஜேர்மனி ஆன்மீகப்பணியகம்     Catholic Chaplaincy – Germany

பிராங்க்போட் தமிழ் ஆன்மீகப்பணித்தளம்    

Frankfurt Tamil Catholic Chaplaincy

 

மொன்றியல் - கனடா ஆன்மீகப்பணியகம்   

Catholic Chaplaincy - Montreal - Canada

 

ரொறென்ரோ - கனடா ஆன்மீகப்பணியகம்    

Catholic Chaplaincy - Toronto - Canada

 

பிரான்ஸ் ஆன்மீகப்பணியகம்     Catholic Chaplaincy – France
தமிழ் ஆன்மீகப்பணித்தளம்    Bielefeld Germany